• Nacházíte se zde:
  • O nás
  • Kvalita a certifikace

Video z kliniky

 

Kvalita a certifikace

Rozhodnutí o povolení k činnosti tkáňového zařízení a Osvědčení o akreditaci IVF laboratoře

 Klinika již od počátku svého působení klade vysoký důraz na kvalitu poskytovaných služeb a na jejich neustálé zlepšování. Od roku 2003 má úspěšně zavedený systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, čímž se dobrovolně se zavázala k trvalému zlepšování kvality. Od roku 2010 je držitelem Rozhodnutí o povolení k činnosti tkáňového zařízení vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Český institut pro akreditaci vydal v roce 2011 osvědčení o akreditaci IVF laboratoře dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 15189:2007 pro vyšetření v oblasti laboratorní andrologie pro in vitro fertilizaci (IVF).

Klinika využívá dle směrnice Rady 2010/32/EU (Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních) uzavřený vakuový systém BD Vacutainer® (Becton, Dickinson and Company) pro odběr krve. Systém BD Vacutainer® vylučuje možnost kontaminace pacienta, personálu a prostředí krví, rovněž vylučuje opakované odebírání pacienta pro znehodnocení vzorku chybným odběrem, čímž minimalizuje vznik preanalytických chyb. Umožňuje odběr do více zkumavek pro různá vyšetření pouze z jednoho vpichu.

Je v našem zájmu, aby byl dosažen bezpečný odběr krve nejen pro pacienta, ale i pro zdravotnický personál kliniky a aby bylo vytvořeno co nejbezpečnější pracovní prostředí.

 

Laboratorní příručka

Klinika reprodukční medicíny a gynekologie funguje v krajském městě Zlíně od června 2001. Jde o vysoce specializované zdravotnické pracoviště. Jeho vznik byl inspirován potřebami nového Zlínského kraje, ve kterém zařízení poskytující komplexní vysoce specializovanou péči v celém rozsahu multidisciplinárního oboru reprodukční medicíny dosud chybělo. Jedná se o ambulantní gynekologické zařízení s denním stacionářem, andrologickou a embryologickou laboratoří, které je umístěno v areálu bývalé nemocnice Atlas na Tomášově.

Hlavním cílem tohoto zařízení je léčba neplodných manželských párů a to všemi dostupnými moderními metodami. Využíváme zde veškeré možnosti diagnostické i léčebné, jako je klasická IVF (z angl. in vitro fertilizace), léčba mužské neplodnosti, léčba poruch genetických i všech ostatních terapeutických postupů, které jsou v zahraničí i v České republice uplatňovány zhruba u 15% manželských párů, které nechtěnou neplodností trpí.

Více o činnosti kliniky se dočtete v laboratorní příručce.

 

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (PDF, 895 kb.)

 (Platnost od 5. 12. 2016)

 

 

Nahoru