Video z kliniky

 

Léčba IVF s darovanými vajíčky

Ačkoli úspěšnost léčby metodami asistované reprodukce je velmi vysoká, ne všem párům se podaří docílit těhotenství pomocí vlastních zárodečných buněk. Tyto páry mají pouze dvě možnosti, jak založit rodinu – přijmout darované vajíčko či spermii nebo podstoupit dlouhodobý a náročný proces adopce.

Naše klinika

 • Nabízí komplexní program darování vajíček (oocytů).

 • Disponuje rozsáhlou databází dárkyň, která nám umožňuje vybrat vhodnou dárkyni bez čekacích lhůt.

 

Specializovaný tým lékařů a embryologů má dlouholeté zkušenosti v programu darování oocytů a dosahuje úspěšnosti otěhotnění 65-70% na jeden léčebný cyklus.

Darování vajíček patří mezi velmi úspěšné metody léčby neplodnosti. Vajíčka získaná od anonymní zdravé dárkyně jsou oplozena spermiemi partnera příjemkyně a vzniklá embrya následně přenesena do dělohy příjemkyně - budoucí matky.

Léčba neplodnosti metodou darování vajíček je pro každý léčený pár velmi náročná. Přestože přináší velkou emoční a citovou zátěž, nabízí reálnou šanci mít děti i těm párům, které by bez jejího využití neměli žádnou šanci.

Darování vajíček přináší ve srovnání s adopcí kromě jasného genetického příspěvku otce (50%) i možnost ovlivňovat výživu a spokojenost svého plodu matkou již před narozením. Rovněž zkušenost s vlastním těhotenstvím od samého počátku, porod a bezprostřední možnost kojení přináší pro dítě, matku a celou rodinu jednoznačný benefit.

Darování vajíček i spermií je v České republice legální, dobrovolné, bezpečné a je založeno na principu anonymity mezi dárcem (dárkyní) a příjemci darovaných pohlavních buněk a mezi dárcem (dárkyní) a dítětem narozeným z darovaných pohlavních buněk.

Komu je darování určeno:

 • Párům, kde žena neprodukuje vlastní vajíčka.

  Nejčastěji se jedná o ženy, u kterých nedošlo k vývoji vaječníků nebo jim byly oba vaječníky odstraněny při operaci. Rovněž ženy postižené předčasným selháním funkce vaječníků potřebují darovaná vajíčka.
 • Párům, kde žena neprodukuje kvalitní vajíčka.

  Patří sem ženy, které opakovaně prodělaly léčbu sterility metodami mimotělního oplodnění a nebyla získána kvalitní vajíčka nebo nevznikla kvalitní embrya. Také ženy, které mají vyšší věk mohou produkovat vajíčka nižší kvality, která nejsou schopná oplození nebo vzniklá embrya se nedokáží uhnízdit v děloze.
 • Párům, kde je žena přenašečkou dědičného onemocnění.

  U těchto žen byla genetickým vyšetřením zjištěna změna chromozomů, která by mohla být přenesena na budoucí potomky.

Rizika

Stejně jako u těhotenství vzniklých pohlavním stykem nebo metodou IVF je i při metodě darování vajíček 12-15% těhotenství ukončeno potratem. Okolo 20-30% těhotenství je vícečetných v závislosti na počtu transferovaných embryí.

Výběr dárkyně

Darování vajíček je v České republice anonymní, dobrovolné a bezplatné. Naše dárkyně jsou mladé ženy do 34 let, které splňují požadavky stanovené legislativou České republiky a Evropské unie.

U všech dárkyň je předem provedeno gynekologické, endokrinologické a genetické vyšetření a jsou opakovaně testovány na přítomnost pohlavně přenosných onemocnění (HIV, Syphyllis, žloutenky). Do programu darování jsou zařazeny pouze dárkyně, které všechna tato vyšetření absolvují s negativními výsledky.

Léčebný cyklus

Schéma léčebného cyklu s využitím darovaných vajíček záleží na tom, zda má nebo nemá příjemkyně zachovaný menstruační cyklus.

U pacientek se zachovaným menstruačním cyklem

Před zahájením cyklu je aplikována injekce depotního GnRH analoga (Diphereline, Decapeptyl, Zoladex), která má za úkol neutralizovat vlastní hormonální stav pacientky, který by mohl negativně ovlivnit léčbu. Injekce působí asi 3 týdny a poté je zahájeno užívání estrogenů. Po 12-16 dnech užívání je provedena ultrazvuková kontrola výšky děložní sliznice a při příznivém nálezu je pacientka připravena na embryotransfer. Takto vydrží při užívání estrogenů připravena po dobu 6 týdnů.

U pacientek bez zachovaného menstruačního cyklu

Je po vyvolání měsíčků pomocí hormonálníchléků zahájena příprava estrogeny.

Během přípravy děložní sliznice u příjemkyně je započata synchronizace a stimulace dárkyně. Po dozrání vajíček ve vaječních dárkyně je proveden jejich odběr a získaná vajíčka jsou oplozena spermiemi manžela příjemkyně (možnost použití jak čerstvých tak zmražených spermií). V den získání vajíček od dárkyně začne příjemkyně užívat těhotenské hormony - gestageny (Utrogestan, Crinone), které připraví sliznici v děloze k uhnízdění embryí. Druhý den po získání vajíček a jejich oplození se příjemkyně telefonicky informovuje o počtu a kvalitě vzniklých embryí. Po 3-6 dnech kultivace embryí je proveden embryotransfer jednoho nebo dvou embryí do dělohy příjemkyně - budoucí matky. Zbylá kvalitní embrya je možno zmrazit v programu kryokonzervace.

Po přenosu embryí pokračuje příjemkyně v užívání estrogenů a gestagenů po dobu 10-14 dní, kdy se provede těhotenský test z krve (hCG). Při jeho pozitivitě pokračuje v užívání těchto hormonů po dobu následujících 2 měsíců. Při negativitě těhotenského testu přestane pacientka užívat léky a o dalším postupu se poradí s lékařem.

Proces rozhodování

Příjemkyně darovaných vajíček obvykle čelí mnoha obavám a trápí je mnoho otázek, na které by chtěly znát odpověď.

Neváhejte požádat o pomoc, pouze pak dostanete takovou pomoc, kterou si přejete a kterou potřebujete. Velkou pomocí by pro Vás mohla být konzultace s osobou, která programu dárcovství vajíček rozumí, mohla by Vás podpořit ve vašem rozhodnutí.

Problémy se zabývejte postupně, nesnažte se je vyřešit všechny najednou. Vyřešení problému věnujte dostatek času. Nemusíte mít stoprocentní jistotu ve všech problémech spojených s Vaším rozhodnutím, ale celkově byste měla být v souladu s rozhodnutím, které hodláte vykonat.

Pečujte o sebe, ale i o své manželské soužití, které by mělo být dostatečně silné a stabilní, abyste absolvovali zvolenou cestu a následně rodičovství.

Legislativa České republiky

Zákon č.373/2011 Sb., o specifických zdravotnických službách uvádí, že pro umělé oplodnění ženy lze použít zárodečné buňky darované anonymním dárcem – dárkyní. Anonymní dárkyní může být pouze žena, která dovršila věk 18 let a nepřekročila věk 35 let. Anonymní dárkyní nesmí být osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům.

Poskytovatel, který je oprávněn provádět metody a postupy asistované reprodukce, je povinen zajistit zachování vzájemné anonymity anonymního dárkyně a neplodného páru a anonymity anonymního dárkyně a dítěte narozeného z asistované reprodukce.

Poskytovatel, který provedl posouzení zdravotní způsobilosti anonymní dárkyně je povinen údaje o zdravotním stavu dárkyně uchovat po dobu 30 let od provedené umělého oplodnění a na základě písemné žádosti předat neplodnému páru nebo zletilé osobě narozené z asistované reprodukce informaci o zdravotním stavu anonymní dárkyně.

Za odběr zárodečných buněk nevzniká dárkyni nárok na finanční ani jinou úhradu. Poskytovatel hradí anonymní dárkyni pouze účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložené výdaje spojené s darováním zárodečných buněk.

Máteli zájem o léčbu neplodnosti s darovanými vajíčky, vyplňte formulář níže, nebo nás kontaktujte telefonicky.

 

  

Antispam

Nahoru