Video z kliniky

 

Další péče - kryokonzervace oocytů, AMH, hysteroskopie

Kryokonzervace oocytů

Naše klinika zavedla jako jedno z prvních IVF pracovišť v ČR do klinické praxe metodiku vitrifikace oocytů (rychlého mražení vajíček). Tato metodika umožňuje kryokonzervaci (zamražení a uchování pro budoucí použití) oocytů, což dosavadní technologie tzv. pomalého mražení neumožňovala. Doposud je již rutinně zavedeno mražení spermií nebo embryí, ale mražení oocytů je mnohem náročnější.

Metoda vitrifikace je využívána:

 1. V případě hrozícího selhání funkce vaječníků, kdy umožní pacientkám uchování jejich vlastních vajíček pro budoucí použití.
 2. V případě hrozící ztráty plodnosti z důvodu onkologické léčby. Vitrifikace vajíček nabízí možnost ženám ve fertilním věku před léčbou onkologického onemocnění zachovat naději na otěhotnění v případě zvládnutí jejich nemoci.
 3. V případě neočekávané absence partnerových spermií v léčebném cyklu IVF. Pokud se v den odběru vajíček u nastimulované pacientky nepodaří získat od partnera žádné spermie (z důvodů zdravotních, dopravních, pracovních nebo momentálního psychického rozpoložení) je možno získaná vajíčka zamrazit. Rovněž pokud při chirurgickém odběru spermií z varlete (MESA-TESE) nejsou nalezeny žádné spermie a neplodný pár nechce volit použití spermií dárce lze odebrané oocyty zamrazit. Oba partneři tím získávají čas pro zvážení možných řešení a definitivní rozhodnutí o způsobu léčby.
 4. Další možností využití vitrifikace je mražení vajíček u mladých žen v reprodukčním věku, které v současnosti nemají partnera a obávají se, že v době, kdy partnera mít budou, bude jejich plodnost snížena. Rovněž ženy, které neplánují bezprostředně otěhotnět a z důvodů studia nebo zaměstnání odkládají termín koncepce si mohou nechat svá vajíčka zmrazit.

Dle mezinárodních studií vitrifikace vajíček neovlivňuje průběh těhotenství a nezvyšuje riziko narození dítěte s vrozenou vadou.

Příklad úspěšnosti z klinikických studií (Cobo et al., 2008 IVI Valencia): 57 pacientů a 693 vitifikovaných oocytů:

 • 96,1 % vitrifikovaných oocytů přežilo proces rozmražení.
 • 73,1 % rozmražených oocytů bylo oplozeno.
 • 38,5 % implantační rate na embryo (míra implantací na embryo).
 • 63,2 % pregnancy rate (četnost těhotenství).

AMH – nový pohled na stáří vaječníků

Ženám, které odkládají mateřství na pozdější dobu či které chtějí zjistit, jaká je jejich plodnost, nově nabízíme vyšetření AMH (Anti-Müllerian Hormone).

Rezerva vajíček ve vaječnících byla dosud posuzována ultrazvukovým vyšetřením, dále podle  hodnoty FSH z 2 - 3. dne menstruačního cyklu. Tato vyšetření však nejsou zcela přesná. Průlomovým objevem je stanovení hormonu AMH v krvi, které určí kapacitu ovarií a prognosticky zhodnotí fertilitu v daném čase. 

Anti-Müllerian Hormon je produkován granulozovými buňkami časně vyvíjejících se antrálních folikulů. Ty obsahují nezralá vajíčka, která čekají na hormonální impuls, aby v budoucnu dozrála. Jejich počet se s přibývajícím věkem přirozeně snižuje a tím se také snižuje AMH. Se stoupajícím věkem ženy klesá i kvalita vajíček. Na tom se podílí různé faktory – genetické předpoklady, infekce, prodělané operace, kouření, vliv životního prostředí, tělesná hmotnost.

Vyšetření AMH doporučujeme zejména ženám:

 • S rodinnou zátěží předčasné menopauzy.
 • Které prodělaly operace na vaječnících.
 • S těžkou endometriozou.
 • Po chemoterapii.
 • Které z nejrůznějších důvodů plánují odklad mateřství do pozdějšího období svého života.

Hodnocení ovariální rezervy je klíčové i při IVF terapii. AMH může být užitečným pomocníkem při volbě vhodné dávky stimulačních léků.

K odběru krve pro vyšetření AMH může přijít žena kdykoli bez závislosti na dni menstruačního cyklu či užívaných hormonálních lécích. Jedná se o vyšetření nehrazené ze všeobecného zdravotního pojištění. Po vyšetření  následuje konzultace výsledků s lékařem.

Operativa

V moderně vybaveném operačním sále provádíme malé gynekologické výkony (hysteroskopie, punkce cysty, revize děložní dutiny, kyretáž,…). Všechny tyto výkony je možné provádět ambulantně, je tedy minimalizována doba pobytu na klinice.

Většina výkonů je prováděna v celkové anestezii, která pacientce zaručuje komfort a bezbolestnost.

Hysteroskopie

Hysteroskopii provádíme unikátním přístrojem GYNECARE VERSASCOPE s průměrem 1,9 mm.  Ve většině případů není nutná anestezie.

Metoda umožňující vyšetřit přímým pohledem děložní dutinu, což je vhodné i u pacientů, kteří podstupují IVF (diagnostická hysteroskopie). Při abnormálním nálezu (polypy, srůsty,..) je možné ihned provést léčebný zákrok (operační hysteroskopie).

Kdy je hysteroskopie prováděna?
 1. Neplodnost.
 2. Opakované potraty.
 3. Opakované abnormální krvácení.
 4. Podezření na srůsty, polypy, myomy, vrozené vady dělohy.

HyCoSy

HyCoSy (Hysterosalpingo-Contrast-Sonography) je jednoduchá ambulantní metoda umožňující posouzení průchodnosti vejcovodů a abnormalit dutiny děložní a endometria. Tzv. ExEm®Foam Kit, který využívá vysoké echogenity speciální pěny, vzniká smícháním ExEm®gelu (hydroxyetylcelulóza, glycerol) a čisté vody, jehož použití je oproti ostatním metodám HyCoSy výhodnější v lepším kontrastu a jeho delší viditelnosti díky přetrvávání mikrobublinek po dobu min. 5 minut. Následně je pěna instalována katetrem do děložní dutiny. Pomocí ultrazvukové vaginální sondy je tak možné sledovat plnění děložní dutiny pěnou a následný event. průnik vejcovody.

Výhodou je především nižší bolestivost vyšetření oproti klasické hysterosalpingografii, nulová radiační zátěž a absence jodové kontrastní látky.

Indikace k HyCoSy
 • opakující se abnormální krvácení
 • problémy s otěhotněním
 • opakované potraty
 • podezření na srůsty, polypy, myomy, cizí tělesa
 • optické zhodnocení nálezu při nádorech děložního těla nebo hrdla
 • podezření na neprůchodnost vejcovodů
Průběh HyCoSy

HyCoSy trvá cca 10-20 min. a ve většině případů se provádí bez celkové anestezie. Originální aplikátor je zaveden do hrdla děložního, následně je přes hrdlo do dutiny děložní vpravena speciální pěna k posouzení tvaru dutiny děložní a průchodnosti vejcovodů.

Nahoru