Video z kliniky

 

Přehled výkonů IVF s písemným souhlasem

Písemná žádost a informovaný souhlas

Naše pracoviště provádí, v souladu se zákonem, umělé oplodnění na základě písemné žádosti a informovaného souhlasu muže a ženy tvořícího neplodný pár.

Věnujte, prosím, pozornost informacím uvedeným níže. Vyhnete se tak komplikacím při poskytování léčby.

Žádost a informovaný souhlas vztahující se ke konkrétnímu výkonu musí být podepsán oběma partnery před jeho provedením. Souhlas může být podepsán před pracovníkem kliniky po předchozím ověření totožnosti páru dle občanského průkazu nebo pasu.

V případě, že se jeden z partnerů nemůže dostavit na kliniku a podepsat zde před výkonem žádost a informovaný souhlas, je nutné nechat podpis úředně ověřit.

Každá žádost a informovaný souhlas platí pouze pro jeden výkon, který musí být uskutečněn nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu.

Bez předložení souhlasu podepsaného oběma partnery není možné výkon provést.

Seznam výkonů, k jejichž poskytnutí je vždy vyžadován předchozí písemný informovaný souhlas páru:

 1. Žádost a informovaný souhlas s intrauterinní inseminací spermatem manžela.
 2. Žádost a informovaný souhlas s intrauterinní inseminací spermatem dárce.
 3. Žádost a informovaný souhlas s intrafolikulární inseminací spermatem manžela.
 4. Žádost a informovaný souhlas s intrafolikulární inseminací spermatem dárce.
 5. Žádost a informovaný souhlas s IVF a ET spermatem manžela.
 6. Žádost a informovaný souhlas s IVF a ET spermatem dárce.
 7. Žádost a informovaný souhlas s léčbou neplodnosti metodami asistované reprodukce s použitím darovaných oocytů.
 8. Žádost a informovaný souhlas s léčbou neplodnosti metodami asistované reprodukce s použitím darovaných embryí.
 9. Žádost a informovaný souhlas s kryoembryotransferem.
 10. Žádost a informovaný souhlas s kryokonzervací embryí.
 11. Žádost a informovaný souhlas s preimplantační genetickou diagnostikou.
 12. Souhlas s darováním nadbytečných kryokonzervovaných embryí jinému neplodnému anonymnímu páru.
 13. Souhlas s darováním nadbytečných kryokonzervovaných embryí k vědeckým účelům.

Seznam výkonů, k jejichž poskytnutí je vyžadován písemný informovaný souhlas pacienta:

 1. Žádost a informovaný souhlas s kryokonzervací spermií.
 2. Žádost a informovaný souhlas s kryokonzervací oocytů.
 3. Žádost a informovaný souhlas s MESA/TESE.
 4. Žádost a informovaný souhlas dárkyně oocytů.
 5. Žádost a informovaný souhlas dárce spermií.
 6. Informovaný souhlas s hysteroskopií.
Nahoru