Video z kliniky

 

Příčiny a diagnostika neplodnosti

V České republice každým rokem stoupá počet párů, které mají problémy s otěhotněním. Někdy pomůže zmírnit životní tempo, upravit stravovací návyky, přestat kouřit či podstoupit drobný lékařský zákrok. V  některých případech musí neplodné páry podstoupit léčbu neplodnosti metodami asistované reprodukce. Statistiky uvádí, že se u nás takto narodí každé desáté dítě.

Neplodnost je definována jako neschopnost otěhotnět po jednom roce pravidelného nechráněného styku. U žen nad 32 let doporučujeme základní vyšetření páru již po půl roce pravidelného nechráněného styku.

Příčiny neplodnosti

U některých párů je neplodnost spojená pouze s jedním faktorem (snížený počet spermií, neprůchodnost vejcovodů), u jiných se problémy kombinují. Asi u 10% párů není možno přes užití nejmodernějších diagnostických postupů jednoznačně určit příčinu neplodnosti.

Mužské (andrologické) faktory neplodnosti:

V poslední době stoupá procento mužů se zhoršenými parametry spermiogramu.

 • Nízký počet spermií (oligospermie) - méně než 15 miliónů spermií na jeden mililitr spermatu.
 • Nedostatečná pohyblivost spermií (astenospermie) - spermie nejsou schopny dostat se k vajíčku a oplodnit ho.
 • Špatný tvar (morfologie) - spermie nemohou proniknout obalem vajíčka.
 • Nepřítomnost spermií v ejakulátu (azoospermie) - příčinou je chybějící produkce spermií  nebo poruchy jejích transportu.
 • Problémy s pohlavním stykem - může jít o potíže s ejakulací nebo impotenci.
 • Genetické poruchy - poruchy ve chromozomální výbavě, cystická fibróza…
 • Neplodnost u mužů po zánětech, operaci, úrazech, onkologické terapii…

Ženské faktory neplodnosti:

 • Ovariální faktor (příčina ve vaječníku) - hormonální poruchy. V důsledku tohoto faktoru nemohou ve vaječnících dozrávat folikuly a nedochází k uvolnění vajíčka – ovulaci.  Se zvyšujícím věkem (po 35. roku)  přirozeně klesá počet vajíček.  Jejich množství je nejvyšší při narození, během života se už nová netvoří.
 • Tubární faktor - jedná se o příčinu sterility způsobenou uzávěrem vejcovodů (nejčastěji u žen po prodělaných gynekologických zánětech nebo s endometriózou) nebo nepřítomností vejcovodů.
 • Endometrióza - přítomnost ložisek děložní sliznice mimo její obvyklou lokalizaci. Může např. způsobit neprůchodnost vejcovodů, srůsty (adheze), narušit imunologické mechanismy, což negativně ovlivňuje proces oplození a implantace embrya.
 • Imunologický faktor - přítomné imunologické protilátky negativně ovlivňují pohyb spermií, ale dochází i k narušení procesu splynutí pohlavních buněk při fertilizaci a negativně může být ovlivněn i vývoj časného embrya.
 • Genetické poruchy - poruchy v chromozomální výbavě.

 

Diagnostika neplodnosti

Hodnocení stavu plodnosti partnerského páru je postupný proces. Podrobné hodnocení a vyšetření obou partnerů přispívá k odhalení příčiny neplodnosti a k následné úspěšné léčbě. Některé případy jsou na diagnostiku velmi jednoduché, jiné vyžadují hlubší a podrobnější vyšetření.

Vyhodnocením všech vyšetření získá lékař přehled o možné příčině neplodnosti a bude Vám moci navrhnout optimální léčbu. V současné době jsme schopni pomoci až 95% neplodných párů.

Diagnostické metody při vyšetření ženy:

 • Ultrazvukové vyšetření malé pánve
  Základní vyšetření ženy spočívá v provedení transvaginálního ultrazvuku dělohy a vaječníků s ohledem na fázi menstruačního cyklu a následném palpačním gynekologickém vyšetření. Ultrazvukové vyšetření dokáže posoudit velikost a tvar dělohy, přítomnost svalových uzlů (myomů), výšku a kvalitu děložní sliznice, rovněž dává informace o stavu vaječníků, růstu folikulů a přítomnosti cyst nebo endometriózy.
 • Vyšetření hladiny hormonů
  Vyšetření krve v období 1. - 3. dne menstruace podává informace o stavu vaječníků, jejich schopnosti tvořit zralá vajíčka a možné odpovědi na stimulační léky. Vyšetřují se hladiny folikulostimulačního hormonu (FSH) a luteinizačního hormonu (LH). Lze stanovit i hladinu Anti-Mülleriánského hormonu (AMH), který rovněž informuje o zásobě vajíček. Standardní součástí hormonálního vyšetření je i stanovení hladiny prolaktinu (PRL) a hormonu štítné žlázy /TSH, fT4/.
 • RTG vyšetření dělohy a vejcovodů - hysterosalpingografie - HSG
  Rentgenové vyšetření dělohy je schopno ukázat tvar děložní dutiny a průchodnost nebo neprůchodnost vejcovodů. Vyšetření provádí gynekolog, který po zavedení speciálního aparátu do hrdla dělohy aplikuje pozvolna kontrastní látku, jejíž průnik je vidět na rentgenu.
 • Hysteroskopie
  Hysteroskopie je metoda, umožňující vizualizaci dutiny děložní a provedení drobných výkonů v dutině a hrdlu děložním - odstranění polypů, srůstů a sept dělohy, aj. Vyšetření provádíme na naší klinice speciálním hysteroskopem s průměrem optiky 2 mm, díky kterému jsme schopni provést většinu výkonů bez anestezie (uspání). 
 • Laparoskopické vyšetření
  Laparoskopie je vyšetřovací metoda, která umožňuje šetrně prohlédnout dutinu břišní a ověřit průchodnost vejcovodů. Laparoskopie spadá do tzv. „minimálně invazivní chirurgie“ – pomocí speciálních nástrojů a techniky lze několika vpichy zobrazit dutinu břišní a provést zde potřebný operační zákrok, aniž by bylo nutné břišní dutinu otevřít. Laparoskopie se provádí za účelem diagnostickým nebo léčebným.
 • Genetické vyšetření
  Jedná se o vyšetření choromozomů, které nám dá informaci o genetické výbavě partnerů.  Abnormální nálezy mohou být jednou z příčin neplodnosti, mohou vést k selhání metod asistované reprodukce, případně k opakovaným potratům. U mužů s patologickým genetickým nálezem dochází k poruchám vývoje spermií. V těchto případech se doporučuje navíc vyšetření na cystickou fibrózu, která často tyto poruchy doprovází, a vyšetření mikrodelece krátkého raménka Y chromosomu.
 • Imunologické vyšetření
  Imunologické vyšetření na naší klinice patří mezi základní vyšetření plodnosti ženy. Vyšetřují se protilátky proti spermiím, vajíčkům a embryím, antifosfolipidové protilátky. V indikovaných případech (opakované potrácení, opakovaně neúspěšná léčba metodami asistované reprodukce) se provede vyšetření buněčné imunity (NK buňky).

 

Diagnostické metody při vyšetření muže:

 • Vyšetření spermiogramu.
 • Kultivační vyšetření spermatu.
 • Andrologické vyšetření.
 • Vyšetření integrity akrozomu spermií.
 • DNA fragmentace spermií.
 • Genetické vyšetření.
 • Imunologické vyšetření.
 • Hormonální vyšetření.
Nahoru