• Nacházíte se zde:
  • O nás
  • Náš tým

Video z kliniky

 

Náš tým

Klinika disponuje týmem špičkových expertů s dlouholetými zkušenostmi v oblasti asistované reprodukce. Odborným zástupcem kliniky je MUDr. David Rumpík, který svou profesní kariéru započal pod vedením Prof. MUDr. Ladislava Pilky, CSc. Profesor Pilka se zasloužil o narození prvního dítěte po technikách asistované reprodukce v ČR a v zemích bývalé RVHP (první porod na světě po unikátní technice asistované reprodukce GIFT). Profesor Ladislav Pilka byl dlouhá léta přednostou zlínské kliniky asistované reprodukce a spolu s IVF specialisty MUDr. David Rumpíkem, Ph.D. a MUDr. Taťánou Rumpíkovou, Ph.D. stál u jejího zrodu. Klinika postupně vybudovala stabilní tým odborníků (lékařů a embryologů), zaručující všem pacientům špičkovou péči a vysoce odborný a individuální přístup.

Léčba neplodnosti

MUDr. David Rumpík, Ph.D.
IVF specialista
odborný zástupce a ředitel kliniky

MUDr. Taťána Rumpíková, Ph.D.
IVF specialista

MUDr. Stanislav Los Chovanec
IVF specialista

MUDr. Ondřej Křenek
IVF specialista

MUDr. Jarmila Štochlová
IVF specialista

MUDr. Edita Slováková
IVF specialista

IVF laboratoř

RNDr. Kateřina Tvrdoňová
vedoucí embryologie

Mgr. Ivana Piknerová
zástupce vedoucí embryologie

Mgr. Lucia Zacharová, Ph.D.
embryoložka

Mgr. Věra Juračková
embryoložka

Ludmila Poláková
embryologická laborantka

Mgr. Pavla Popelková
andrologická laborantka

IVF koordinátorky

Ivona Joklíková

Petra Kučerová

Mgr. Angela Nemesh

Mgr. Angela Nemesh

Ing. Anna Raková

Sestry

Mgr. Jitka Kročilová
vrchní sestra

Bc. Jana Sedlářová
zastupující vrchní sestra

Martina Šenkeříková

Zuzana Rienerová, DiS.

Petra Polášková, DiS.

Dita Olšinová

Ing. Anna Raková

Petra Horáčková, DiS.

Jitka Jurkovičová

Jitka Jurkovičová

Barbora Pechancová

Bc. Tereza Blinkalová

Jana Hrubčová, Dis.

Simona Burtonová

Bc. Alexandra Gálová

Bc. Dalimila Nečasová

Ekonomické oddělení

Veronika Vaďurová
vedoucí ekonomického oddělení

Renata Holíková
účetní

Andrea Grebeníčková
účetní

Ludmila Prešnajderová
mzdová účetní, účetní

Administrace

Mgr. Martina Brokešová
provozní a personální manažer

Petra Kučerová
asistentka

Gynekologické ambulance

MUDr. Zuzana Málková
Prim. MUDr. Ivo Gerych
MUDr. František Zábranský, CSc.
as. MUDr. Pavla Brychtová, PhD.
as. MUDr. Jan Červák
MUDr. Helena Grossmannová

Anestezie

Prim. MUDr. Roman Kučera

Nahoru