Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci NENÍ POVOLEN DOPROVOD na Kliniku reprodukční medicíny, ani do gynekologických ambulancí.

Vaše zdraví je naší prioritou.
Děkujeme za pochopení.

Ceník výkonů

Ceník stanoví ceny za léčebné výkony poskytované na Klinice reprodukční medicíny a gynekologie Zlín. Ceník je platný pro pacienty - pojištěnce, jejichž pojišťovna některý z uvedených výkonů našemu zařízení nenasmlouvala a taková péče je přesto pacientem po upozornění na tuto skutečnost vyžádána za přímou úhradu, nebo kdy stanoví ceny za nadstandardní výkony, které žádná ze zdravotních pojišťoven nehradí a pacient je hradí samostatně.

Ceník výkonů platný od 1. 5. 2021 (PDF, 985 Kb.)

 

Úhrada umělého oplodnění zdravotní pojišťovnou

Zákon č. 48/1997 Sb. o všeobecném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů stanoví podmínky pro úhradu umělého oplodnění v § 15 odst. 3 takto:

„Hrazené služby zahrnují zdravotní péči poskytnutou na základě doporučení registrujícího poskytovatele v oboru gynekologie a porodnictví v souvislosti s umělým oplodněním, a to nejvíce třikrát za život, nebo bylo-li  v prvních dvou případech přeneseno do pohlavních orgánů ženy pouze 1 lidské embryo vzniklé oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy, čtyřikrát za život:

a) ženám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku od 18 do 39 let,
b) ostatním ženám ve věku od 22 do 39 let.“

 

Každá zdravotní pojišťovna hradí léčbu neplodnosti dle svých vnitřních pravidel, která se mohou lišit a to jak v chápání věkového limitu pacientky, tak úhrad stimulačních léků pro různé typy léčby. O možnostech úhrady jednotlivých typů léčby u Vaší zdravotní pojišťovny Vás bude informovat lékař.

Seznam zdravotních pojišťoven, se kterými má Klinika reprodukční medicíny a gynekologie uzavřenou smlouvu:

Platební karty

Přjímáme platební karty VISA a MASTERCARD.
Nepřijímáme platební karty American Express.