Video z kliniky

 

Odborný seminář pro gynekology, křest knihy prim. MUDr. F. Zábranského, CSc. a vernisáž obrazů Františka Nikla

V konferenčním sálu hotelu Tomášov jsme dne 22. 11. 2016 přivítali bezmála 80 gynekologů, kterým byl určen tradiční seminář konaný pod záštitou České lékařské komory.


Letošní akce začala netradičně – ředitel kliniky MUDr. David Rumpík pokřtil knihu našeho milého dlouholetého spolupracovníka prim. MUDr. Františka Zábranského, CSc. Cesta za světlem – vývoj endoskopie v proměnách času (z pohledu gynekologa).

Poté MUDr. Rumpíková popřála jménem kliniky prim. Zábranskému k narozeninám a předala slovo paní PhDr. Ĺubici Zábranské, která nás poutavou formou seznámila s životem a dílem malíře Františka Nikla. Zahájila tak vernisáž jeho obrazů, které jsou k vidění v prostorách kliniky.

V rámci odborného programu přestavil MUDr. O. Křenek test endometriální receptivity  (ERA) a nový způsob aplikace estrogenů (Lenzeto). Vedoucí IVF laboratoře RNDr. K. Tvrdoňová seznámila lékaře s metodou selekce spermií (MACS) a možnostmi kryokonzervace a skladování gamet a embryí v nové kryobance.

Zajímavou přednášku o softwaru k interpretaci AMH výsledků přednesli Dr. Med. A. Just, Mag. (FH) s paní S. Hecher MSC, kteří přijeli z Rakouska a na této problematice s námi dlouhodobě spolupracují. Společnosti Imalab a Prediko reprezentoval Dr. J. Loucký s prezentací NIPT jako součást prenatální screeningu nejčastějších vrozených vývojových vad.

Po skončení odborného bloku proběhla neformální diskuze, kterou provázel raut a ochutnávka vín pod vedením sommeliéra.

Jsme velmi rádi, že naše odborné semináře, které každoročně pořádáme, se staly oblíbenou tradicí pro spolupracující lékaře z našeho regionu a dávají nám příležitost se s nimi pravidelně setkávat v prostorách Tomášova.

Fotogalerie

 
Nahoru