Video z kliniky

 

IVF Zlín – partner 1. UROONKOLOGICKÉ KONFERENCE

MUDr. David Rumpík, ředitel Kliniky reprodukční medicíny a gynekologie Zlín přednesl odbornou prezentaci „Zachovávání plodnosti onkologických pacientů“ na první Uroonkologické konferenci, která se začátkem června uskutečnila ve Velkých Karlovicích. Konferenci uspořádal Nadační fond Pavla Novotného pro lékaře a další odborné pracovníky ve zdravotnictví.


Cílů  uroonkologické konference si nadace vytyčila několik, mimo jiné vyměnit si vzájemně zkušenosti z léčby uroonkologických pacientů, ozřejmit moderní metody léčby těchto pacientů a v neposlední řadě poděkovat lékařkám, lékařům a ostatním pracovníkům za jejich každodenní pracovní rutinu.

 

Nahoru