Video z kliniky

 

Dětský den – Z pohádky do pohádky

Již po 13. se v sobotu 3. 6. 2017 v zahradě Baťovy vily sešli rodiče, kteří využili služeb Kliniky reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně, se svými dětmi a pracovníky kliniky, aby společně oslavili Den dětí.


 Tradiční setkání, jehož se letos zúčastnilo bezmála 800 rodičů a více než 550 dětí, bylo plné pohádkových postav, písniček a tanců. Dopoledne nazvané „Z POHÁDKY DO POHÁDKY“  provázel Maxipes Fík se svým kamarádem Jirkou Hadašem. Program byl velmi nabitý, všechna vystoupení byla velmi úspěšná a oceněná bohatým potleskem. Líbil se „Vílí taneček a písniček věneček“, kouzlení Jirky s Maxipsem Fíkem, hudební produkce Ateliéru Zebra a v neposlední řadě taneční vystoupení „Jak tančí královna“.

Účastníky Dětského dne přivítal ředitel kliniky MUDr. David Rumpík, který se zahájení ujal společně s primátorem města Zlína panem MUDr. Miroslavem Adámkem. Pozvání na akci přijal také senátor Ivo Valenta.

Jsme velmi rádi, že již bezmála 4.000 dětí se narodilo s pomocí Kliniky reprodukční medicíny a gynekologie Zlín.  Těm nejstarším je již 15 let a stále se rodí děti další. Věříme, že svým rodičům dělají radost a přinesly jim do života štěstí a lásku. Těší nás, že s řadou z nich jsme se mohli v sobotu osobně setkat.

 

 
Velké poděkování za spoluorganizaci Dětských dnů pro naši kliniku patří paní Miroslavě Krumpolcové.
Nahoru