Video z kliniky

 

Odborný seminář pro gynekology – 19.10.2017

Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín společně s laboratořemi Imalab s.r.o. a centrem prenatální diagnostiky Prediko s.r.o. uspořádali pod záštitou České lékařské komory tradiční odborný seminář pro gynekology.


Na seminář přijal pozvání a s prezentací Růstová restrikce plodu, preeklampsie, předčasný porod (screening, prevence, predikce, diagnostika a management) – spolupráce ambulantního gynekologa a porodnice vystoupil Prof. MUDr. Marek Ĺubušký, Ph.D., MHA, předseda výboru Sekce ultrazvukové diagnostiky České gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Seminář doprovodila vernisáž obrazů akademického malíře Ilji Hartingera.

Nahoru