28. 11. 2017

Dámský zámecký jarmark, 24. 11. 2017

Klinika reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně byla hlavním partnerem v pořadí již 4. Dámského zámeckého jarmarku, který v pátek 24. 11. 2017 uspořádala Krajská hospodářská komora Zlínského kraje v prostorách nádvoří zámku Zlín. Své výrobky nabídly k prodeji dámy z celého kraje. Návštěvníci si mohli užít předvánoční atmosféru a zakoupit dárky pro své blízké. Pro dospělé i děti byl připraven bohatý doprovodný program – tvořivé dílny, herna pro nejmenší..