2. 1. 2019

Nábor pacientek do klinické studie

Plánujete podstoupit oplodnění in vitro?

Zahájili jsme nábor pacientek do klinické studie, ve které se bude zjišťovat, zda nový hodnocený přípravek může zvýšit pravděpodobnost těhotenství u žen podstupujících oplodnění in vitro (IVF) nebo intracytoplazmatickou injekcí spermií (ICSI) ve srovnání s placebem. Hodnocený přípravek je v pokročilé fázi klinického vývoje, ale není dosud na trhu.

 


K účasti v této studii můžete být vhodná, pokud:

  • Jste ve věku 18–37 let.
  • Podstupujete IVF/ICSI léčbu neplodnosti.

Vaše účast v této studii může trvat mezi 11 až 19 týdny a může zahrnovat i některé další návštěvy kliniky.

Pokud se chcete dozvědět více o této výzkumné studii, obraťte se prosím na vrchní sestru Kliniky reprodukční medicíny a gynekologie, Mgr. Jitku Kročilovou na čísle 725 997 247 od pondělí do pátku od 09.00 do 15.00 hodin.
Telefonní hovor nebo jakýkoli jiný kontakt Vás nezavazuje k účasti ani neznamená, že jste způsobilá k účasti ve studii.
Veškerá vyšetření související se studií (např. léčba hodnoceným přípravkem, laboratorní testy, konzultace pacienta), jakož i část Vašich cestovních výdajů do studijního pracoviště a část nákladů na IVF/ICSI bude hradit zadavatel studie.
Veškeré informace, které nám poskytnete, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Toto reklamní sdělení bylo schváleno Multicentrickou etickou komisí FN Motol dne 7. 11. 2018.