26. 3. 2019

5. sexuologický kongres

Dne 5. a 6.dubna 2019 se uskuteční 5. sexuologicko-andrologický mezinárodní kongres v Praze, kde vystoupí i ředitel Kliniky reprodukční medicíny ve Zlíně MUDr. David Rumpík Ph.D. Ve svém příspěvku představí analýzu největšího souboru náhradního mateřství v České republice, včetně statistického zhodnocení léčby pacientek ve Zlíně.


Klinika reprodukční medicíny ve Zlíně zaznamenává nejvyšší počet provedených cyklů náhradního mateřství v České republice. Tuto oblast i nadále podporujeme vlastním vědeckým výzkumem. Více informací o náhradním mateřství najdete na našich stránkách: https://www.ivf-zlin.cz/24903-surogatni-materstvi

Bližší informace o kongresu naleznete zde: https://www.medical-services.cz/file/download/2716


 

Na fotce vlevo přednosta Gyn. Por. Kliniky FN MU Brno Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA., vpravo prezident kongresu a přednosta sexuologického ústavu FN MU Brno Doc. MUDr. Michal Pohanka, PhD.