Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci NENÍ POVOLEN DOPROVOD na Kliniku reprodukční medicíny, ani do gynekologických ambulancí.

Vaše zdraví je naší prioritou.
Děkujeme za pochopení.

7. 6. 2021

Očkování proti COVIDu a léčba neplodnosti

Očkování proti COVIDu a léčba neplodnosti

Odborníci z České vakcinologické společnosti ČLS JEP a České gynekologické a porodnické společnosti se shodli na tom, že je vhodné očkování těhotných. Doporučují ho i kojícím matkám, u kterých se protilátky dostávají i do mateřského mléka a chrání tak novorozence.


Ve vztahu k léčbě neplodnosti je očkování vhodné absolvovat před zahájením léčby, obzvláště u žen s chronickými onemocněními. Těhotenství totiž samo o sobě představuje rizikový faktor i pro komplikovaný průběh onemocnění COVID.

Obecně se považují v rámci těhotenství bezpečné tzv. neživé vakcíny, v tomto případě tedy vakcíny mRNA od společností Pfizer/BioNTech a Moderna.

Těhotenství, zvláště ve pak ve třetím trimestru, zvyšuje riziko krevních sraženin, proto nejsou vhodné vakcíny od společnostmi AstraZeneca a Johnson & Johnson, Vaxzevria a Janssen u kterých byly popsány vzácné případy vzniku krevních sraženin.

Neexistuje absolutně žádný důkaz a žádný teoretický důvod, že by některá z vakcín mohla ovlivnit plodnost žen nebo mužů. Studie na zvířatech nenaznačily žádné přímé ani nepřímé škodlivé účinky s ohledem na reprodukční toxicitu.

Vakcíny proti covidu neobsahují složky, o nichž je známo, že jsou škodlivé pro těhotné ženy nebo vyvíjející se dítě.

V současné době byla naočkována více jak jedna miliarda lidí a tak se vyskytla i řada žen, které nevěděly o své graviditě, nebo otěhotněly krátce po očkování. Přesto, že nebyly zaznamenány žádné známky komplikací při očkování těhotných žen, je nadále vhodný obezřetný přístup.

Pro vývoj těhotenství je nejrizikovějších prvních 12 týdnů, je tedy vhodné léčbu neplodnosti plánovat až po uplynutí jednoho měsíce po aplikaci druhé dávky očkování. V případě výraznější reakce na očkování je možné zvážit i delší odstup.

Není vhodné absolvovat očkování v průběhu stimulace vaječníků, před odběrem vajíček a před embryotransferem, stejně jako v rámci přípravy na kryoembryotransfer, nebo těsně po transferu embryí.

Při dodržení těchto doporučení není důvod k obavám z potenciálního negativního vlivu očkování na plánovaný výsledek – tedy narození zdravého dítěte.