Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Chcete už miminko?
Snažíte se o miminko víc než půl roku, ale dvě čárky nikde?
Objednejte se k nám na bezplatnou konzultaci.

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva Kliniky reprodukční medicíny a gynekologie Zlín za rok 2014

Zpráva o zpracování a skladování tkáňových buněk požadovaná vyhláškou zákona č. 422/2008

a) Počet dárců, kteří darovali tkáně a buňky předané ke zpracování v tkáňovém zařízení, a počet odběrů těchto dárců; uvádějí se celkové počty dárců a odběrů odděleně pro žijící dárce a zemřelé dárce; pro žijící dárce se dále uvádí odděleně počet dárců a počet odběrů pro autologní a pro alogenní použití; počet dárců a odběrů se uvádí také pro jednotlivé typy tkání a buněk podle odstavce 4

 • Počet dárců spermií pro alogenní použití: 5 dárců, 38 odběrů
 • Počet dárců spermií pro autologní použití: 1248 dárců, 1320 odběrů
 • Počet dárců oocytů pro alogenní použití: 212 dárců, 285 odběrů
 • Počet dárců oocytů pro autologní použití: 589 dárců, 641 odběrů
 • Počet dárců testikulární tkáně pro autologní použití: 13 dárců, 13 odběrů
 • Počet dárců ovariální tkáně pro autologní použití: 0


b) Množství tkáňových a buněčných přípravků

1. zpracovaných a propuštěných pro použití při léčbě příjemce

 • počet intrauterinních inseminacích s alogenním dárcem: 25
 • počet intrauterinních inseminacích s autologním dárcem: 295
 • počet odběrů oocytů (autologní dárci): 641
 • počet odběrů oocytů (alogenní dárci spermií): 103
 • počet odběrů oocytů (alogenní dárci oocytů): 285

2. distribuovaných ve vlastním zdravotnickém zařízení nebo do jiných zdravotnických zařízení v České republice, pokud nebyly vráceny

 • alogenní dárce spermií: 0
 • autologní dárce spermií: 1 dárce, 8 dávek
 • autologní dárce embryí: 1 dárce, 2 dávky

3. vyvezených do zahraničí – 0

4. skladovaných na konci roku, a to vyhovujících přípravků určených k distribuci

 • alogenní dárce spermií: 46 dárců
 • autologní  dárce spermií: 559 dárců
 • autologní embrya: 2566 embryí
 • autologní testikulární tkáň: 26 dárců
 • autologní ovariální tkáň: 0 dárců

5. vyřazených, včetně důvodu vyřazení:

 • autologní dávky spermií: 64 dávek ukončených na základě žádosti dárců
 • oocyty nezralé či degenerované: 2111
 • embrya /abnormální vývoj při kultivaci: 4857
 • embrya /abnormální vývoj po rozmražení: 73


c) Celkový počet příjemců tkáňových a buněčných přípravků: 1463 příjemců

d) Počet příjemců postižených závažnou nežádoucí reakcí: 0

e) Počet závažných nežádoucích reakcí u příjemce podle povahy závažné nežádoucí reakce: 0

f) Názvy a adresy zdravotnických zařízení, do kterých byly tkáňové a buněčné přípravky distribuovány:

 1. Sanatorium Helios

            Štefánikova 12

            602 00 Brno

 

 1. Reprofit International

            Hlinky 122

            603 00 Brno