Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Chcete už miminko?
Snažíte se o miminko víc než půl roku, ale dvě čárky nikde?
Objednejte se k nám na bezplatnou konzultaci.

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva Kliniky reprodukční medicíny a gynekologie Zlín za rok 2015

Zpráva o zpracování a skladování tkáňových buněk požadovaná vyhláškou zákona č. 422/2008

a) Počet dárců, kteří darovali tkáně a buňky předané ke zpracování v tkáňovém zařízení, a počet odběrů těchto dárců; uvádějí se celkové počty dárců a odběrů odděleně pro žijící dárce a zemřelé dárce; pro žijící dárce se dále uvádí odděleně počet dárců a počet odběrů pro autologní a pro alogenní použití; počet dárců a odběrů se uvádí také pro jednotlivé typy tkání a buněk podle odstavce 4

 • Počet dárců spermií pro alogenní použití: 7 dárců, 59 odběrů
 • Počet dárců spermií pro autologní použití: 1312 dárců, 1351 odběrů
 • Počet dárců oocytů pro alogenní použití: 223 dárců, 304 odběrů
 • Počet dárců oocytů pro autologní použití: 538 dárců, 592 odběrů
 • Počet dárců testikulární tkáně pro autologní použití: 11 dárců, 11 odběrů
 • Počet dárců ovariální tkáně pro autologní použití: 0


b) Množství tkáňových a buněčných přípravků

1. zpracovaných a propuštěných pro použití při léčbě příjemce

 • počet intrauterinních inseminacích s alogenním dárcem: 17
 • počet intrauterinních inseminacích s autologním dárcem: 336
 • počet odběrů oocytů (autologní dárci): 592
 • počet odběrů oocytů (alogenní dárci spermií): 104
 • počet odběrů oocytů (alogenní dárci oocytů): 304

2. distribuovaných ve vlastním zdravotnickém zařízení nebo do jiných zdravotnických zařízení v České republice, pokud nebyly vráceny

 • alogenní dárce spermií: 0
 • autologní dárce spermií: 3 dárce, 12 dávek
 • autologní dárce embryí: 3 dárce, 12 dávek

3. vyvezených do zahraničí – 0

4. skladovaných na konci roku, a to vyhovujících přípravků určených k distribuci

 • alogenní dárce spermií: 54 dárců
 • autologní  dárce spermií: 636 dárců
 • autologní embrya: 3506 embryí
 • autologní testikulární tkáň: 29 dárců
 • autologní ovariální tkáň: 0 dárců

5. vyřazených, včetně důvodu vyřazení:

 • autologní dávky spermií: 59 dávek ukončených na základě žádosti dárců
 • oocyty nezralé či degenerované: 2050
 • embrya /abnormální vývoj při kultivaci: 4511
 • embrya /abnormální vývoj po rozmražení: 48


c) Celkový počet příjemců tkáňových a buněčných přípravků: 1523 příjemců

d) Počet příjemců postižených závažnou nežádoucí reakcí: 0

e) Počet závažných nežádoucích reakcí u příjemce podle povahy závažné nežádoucí reakce: 0

f) Názvy a adresy zdravotnických zařízení, do kterých byly tkáňové a buněčné přípravky distribuovány:

 1. CAR FN Olomouc

            I. P. Pavlova 6

            775 20 Olomouc