Video z kliniky

 

Informace pro dárkyně vajíček

1. Proč darovat vajíčka

Můžete pomoci párům, kteří Vaši pomoc potřebují a nikdy by bez Vás nemohli mít děti. Také párům, kteří dlouhou dobu bojují o to, aby se staly rodiči a nemusely podstoupit náročný proces adopce.

Naše klinika má dlouholeté zkušenosti s dárcovským programem. Příprava dárkyň probíhá pod permanentní kontrolou lékaře. Za více než desetileté období, kdy poskytujeme dárcovský program, jsme nezaznamenali žádnou závažnou komplikaci.

Dárcovství vajíček nezasahuje zásadním způsobem do běžného života dárkyně. Již den po odběru vajíček pokračují ve svém běžném životním tempu.

2. Pokud se stanete dárkyní vajíček, přinese Vám to i další výhody:

 • Dostanete informace o svém zdravotním stavu.
 • Dostanete informace o svém reprodukčním zdraví.
 • Budete znát výsledky svýchtestů na pohlavně přenosná onemocnění.
 • Dozvíte se výsledky Vašeho genetického vyšetření, tzn, zda nejste nositelkou závažné genetické vady.

Naše legislativa nedovoluje, aby dárkyně dostala zaplaceno za odběr svých vajíček a jejich darování. Všem dárkyním je ale plně kompenzován čas, který stráví darováním a náklady, které jim darováním vzniknou.

3. Mohu se stát dárkyní vajíček?

Můžete, pokud splníte níže uvedené podmínky:

 • Je Vám mezi 18-33 roky.
 • Váš zdravotní stav je dobrý.
 • Váš BMI index není vyšší než 35.
 • V rodině se nevyskytuje žádné genetické nebo psychiatrické onemocnění.

Naše dárkyně jsou zpravidla studentky nebo maminky na mateřské dovolené. Před samotným darováním navštívíte Kliniku minimálně 2x. Každá dárkyně musí podstoupit pohovor s lékařem, vyšetření a odběr krve pro stanovení hormonů, pohlavně přenosných onemocnění a genetická vyšetření. Užívání hormonální antikoncepce není překážkou pro darování vajíček.

Vajíčka byste neměla darovat, pokud trpíte vážnou psychickou poruchou či užíváte léky předepsané psychiatrem, jste těhotná, kojíte, nebo pravidelně konzumujete alkohol, příp. drogy.

 

CHCETE SE STÁT DÁRKYNÍ VAJÍČEK? CHCETE POMOCI NEPLODNÉMU PÁRU? SPLŇUJETE PODMÍNKY UVEDENÉ VÝŠE? VYPLŇTE, PROSÍM, ON-LINE DOTAZNÍK.

On-line dotazník

 

 

 

 

 

 

 

  

Antispam

4. Co mě čeká po odeslání dotazníku?

 • Po odeslání Vás bude kontaktovat naše koordinátorka, která Vám podrobně vysvětlí princip darování vajíček a zodpoví všechny Vaše dotazy a objedná Vás na první návštěvu na naši kliniku.
 • Ve stanoveném termínu přijdete na konzultaci s koordinátorkou a lékařem. Následně Vám bude odebrána krev k hormonálnímu a sérologickému vyšetření a v případě uspokojivých výsledků můžete být zařazena do seznamu dárkyň.
 • Před samotným darováním Vám naplánujeme stimulační cyklus. Léky si budete aplikovat sama dle lékařem nastaveného schématu. Lékař vám zodpoví všechny Vaše dotazy, podrobně vysvětlí proces darování. Zdravotní sestra Vás naučí aplikovat stimulační léky.
 • Stimulace je ukončena odběrem vajíček. Přesný den a čas odběru Vám sdělí lékař na základě průběžně prováděných ultrazvukových a hormonálních vyšetření. Odběr vajíček se provádí v krátkodobé anestezii. Cca dvě hodiny po odběru můžete odejít v doprovodu dospělé osoby domů.
 • V tento den Vám bude na klinice vyplacena částka, která bude kompenzovat čas a výdaje, které jste měla spojené s darováním, a to až do výše 25 000 korun. 

5. Strach z hormonů

Mnoho žen uvažujících o darování vajíčekobavy z negativních účinků hormonální stimulace, obává se přírůstku hmotnosti, vzniku rakoviny prsu, dělohy, nebo jiných nežádoucích vedlejších efektů. Více informací.

Uvedené potíže mohou souviset se zvýšenou hladinou estrogenů, k tomu je ale nutná jejich výrazně zvýšená hladina, působící po dlouhé období. K tomuto ale v rámci stimulování vaječníků nedochází. Hormonální stimulace je zajišťována injekcemi s folikulostimulačním hormonem (FSH), který působí přímo na tkáň vaječníku a pod jehož vlivem dochází k růstu vajíček. Stejným způsobem působí tento hypofyzární hormon i v rámci normálního menstruačního cyklu. V rámci stimulace je tedy hlavním rozdílem vyšší hladina FSH, která umožní dozrání více vajíček. Vyšší počet odebraných vajíček totiž zvyšuje pravděpodobnost vzniku kvalitního embrya, což je základní předpoklad pro vznik těhotenství a narození zdravého plodu. Estrogeny, konkrétně hormon estradiol, jsou produkovány v rostoucích folikulech (váčcích obklopujících zrající vajíčko), pokud dozrává větší množství vajíček, zvětšuje se úměrně tomu i produkce estrogenů. Významnější vzestup se ale objevuje až v závěru stimulace, po odsátí vajíček folikuly kolabují a produkce estrogenů velmi prudce klesá . Zvýšená hladina estrogenů je tak při darování vajíček obvykle jen asi 7 dnů. V porovnání s graviditou, kdy jsou výrazně zvýšené hodnoty estrogenů detekovatelné po více jak 2/3 těhotenství, tedy alespoň 6 měsíců, je množství celkově vyprodukovaného estradiolu v rámci stimulace prakticky zanedbatelné. Takto krátké zvýšení hladin estrogenů tedy nevede ani k přírůstku váhy, ani nezpůsobuje zvýšené riziko rakoviny prsu či dělohy.

Z rozsáhlých a dlouhodobých studií vyplývá, že zvýšenému riziku jsou vystaveny jen ženy, které užívají estrogeny ve formě hormonální substituce v období klimakteria, a to v případě, že délka užívání přesahuje 5 let.

Nahoru